Fodervärd

Fodervärd:

 

Det kan hända att jag skulle vilja ha en fodervärd till en kattunge. Katten lever då hemma hos sin fodervärd från det att den är redo att lämna sin mamma, men den ägs fortfarande av mig, (uppfödaren). Man betalar ingen köpesumma för katten, men att bli fodervärd innebär inte att man får en katt gratis. En katt lever i många år och kommer under den tiden att kosta en hel del pengar i försäkring, mat, kattsand mm. En katt kan också bli sjuk och det innebär även veterinärkostnader, medicin mm.

En fodervärd är för mig en person som har tänkt igenom detta noga och är väl förberedd. Du gör inte detta för att prova om du vill utan du vet verkligen vad det innebär att få hem en ny kattunge. Du kommer nämligen att få hem en härlig kattunge som förgyller din vardag, men som också kan välja att vässa sina klor på "finsoffan" och använda gardinerna som lianer. Jag som överlåtare står för alla kostnader som uppkommer kring parning och uppfödning. Jag står även för försäkringen under fodervärdstiden. Övriga kostnader som uppstår om tex katten blir sjuk eller skadad, mat, kattsand eller om den förstör något, det är kostnader som du som fodervärd står för.

"Min" fodervärd är åtminstone lite nyfiken på utställningar och skulle vilja ställa ut katten. Jag har rätt att ta med mig katten på utställningar, samt använda den i avel. I de fallen står jag för kostnaden. Det innebär att man måste vara medveten om att katten kommer att vara hemifrån i kortare perioder. Du bor även i Umeå eller väldigt nära Umeå.

Jag har ett grundavtal som kan ändras lite beroende på katt. En honkatt på foder skulle jag vilja ha 3-4 kullar efter där minst 2 kattungar per kull överlever. Hankatten vill jag använda till 4-5 stycken parningar med minst 2 överlevande kattungar per kull.

Vi skriver ett ordentligt avtal så att det inte ska uppstå några oklarheter.

Det är viktigt att fodervärden kontaktar mig när honkatten börjar löpa så det finns möjlighet att para. Jag vill ha god kontakt med min fodervärd.

Honkatten tar jag hem till mig någon vecka innan beräknad födsel så kattungarna föds hos mig. Detta för att det kan hända att man måste ta svåra beslut i och med födseln och det är inte alltid det går som det ska göra. Det kan också vara så att kattungarna behöver extra stödmatning den första tiden och det arbetet vill jag inte lägga på min fodervärd. När kullen verkar pigg och kry och har börjat äta ordentligt på egen hand får de flytta hem till fodervärden igen. Det brukar ske någon gång efter 4 veckors ålder. Dock kommer jag att hälsa på ofta då kullen är mitt ansvar så vi kommer träffas ofta. Det kommer också att komma potentiella kattungeköpare och titta på kattungarna under några månader framöver. Du måste vara beredd på det. Kattungarna som föds ägs av mig, (uppfödaren) och fodervärden måste vara införstådd med att du inte kan lova bort kattungar till vänner eller släktingar, men om någon skulle vara intresserad får du gärna hänvisa dem till mig. Du kan heller inte resa bort under tiden honkatten har kattungar.

 

Hankatten kommer i de flesta fall att få träffa sina honor hemma hos dig. Har du flera katter? Hankatten måste få avskiljhet tillsammans med sin hona. Det får inte finnas andra fertila katter i hemmet. Det får inte finnas någon risk att honan som kommer på besök blir parad av en annan hane än den som det är avtalat med. Hanen får heller inte para någon annan fertil hona som kanske finns i samma hem. En hankatt som blir könsmogen kan låta väldigt mycket. Den kan jama och skrika för den vill ut och träffa honor. Inte alla hankatter gör så, men vissa. Det måste man som fodervärd vara förberedd på och man måste försöka stå ut med det tills alla parningar enligt avtalet är gjorda. Hankatten kan också börja markera revir och strila. Händer det så måste vi finna en lösning tillsammans. Kanske katten får flytta hem till mig ett tag tills han har parat sina honor eller kan du stå ut ett tag? Det är mycket att tänka på och lösningarna på problemen måste man ta när de uppkommer för det är inte lika för alla. Att vara medveten om detta är viktigt för ibland kanske man måste stå ut ett tag...

Halvfodervärd innebär samma åtaganden som ovan, men man betalar halva köpesumman för katten. För honkatten gäller då istället 2 stycken kullar och för hankatten 2 st parningar.

Katten på foder kommer efter uppfyllt avtal att kastreras/steriliseras och det bekostar jag. Efter uppfyllt avtal skrivs katten över på fodervärden.

Detta är ungefär hur det kan vara att vara fodervärd. Det varierar från katt till katt och det kan vara olika mellan uppfödare.

Copyright ©2011 All rights reserved Bilder får inte användas utan tillåtelse av ansvarig för www.poetiques.se